Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Wachttijden

Wij doen ons uiterste best om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. De capaciteit van onze praktijk is echter beperkt en mede afgestemd op de budgetten die beschikbaar worden gesteld door gecontracteerde zorgverzekeraars. Hierdoor ontstaan er wachttijden die per zorgverzekeraar en zorgvraag kunnen variëren.

De gemiddelde gerealiseerde wachttijd van de afgelopen twee maanden was:

 van aanmelding tot intakevan intake tot start behandeling
Generalistische Basis GGZ28 weken1 week
Gespecialiseerde GGZ43 weken2 weken
Laatste update: 3-6-2024

Voor nieuwe aanmeldingen verwachten wij de volgende wachttijden:

 van aanmelding tot intakevan intake tot start behandeling
Generalistische Basis GGZ5-6 maanden1-2 weken
Gespecialiseerde GGZ12-18 maanden2-3 weken
Laatste update: 3-6-2024

Tussen intake en de start van een behandeling hanteren wij in principe geen wachttijd. Vervolgafspraken kunnen wij meestal direct inplannen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk. Wij adviseren u ook om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar is verplicht u te ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Wanneer uw zorgverzekeraar niet binnen de Treeknorm passende zorg kan vinden kunt u dit melden aan de Nederlandse Zorg Autoriteit via www.nza.nl/contact/meldpunt. De NZA houdt toezicht op de zorgverzekeraar en kan deze melding in onderzoek nemen.