Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Klachtenregeling

Als u ontevreden bent of een klacht heeft over uw behandeling, uw behandelaar of onze praktijk dan zijn er diverse mogelijkheden.

Allereerst kunt u uw onvrede of klacht bespreken met uw behandelaar/zorgverlener. Wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn en alles bespreekbaar houden, ook als er onverhoopt zaken zijn die niet meer overeenkomen met uw verwachtingen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Wilt u uw onvrede of klacht liever niet direct met uw zorgverlener/behandelaar bespreken neem dan contact op met ons secretariaat of eventueel rechtstreeks met onze directie. Dit kan via het contactformulier op onze website of telefonisch op 0172 653 112. Wij sturen u dan informatie over onze klachtenregeling, nemen uw klacht in ontvangst en nodigen u uit voor een gesprek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan het onafhankelijk Klachtenloket Zorg. Het Klachtenloket probeert de klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris geeft advies over het indienen van een klacht, staat u bij met het formuleren van uw klacht, neemt de klacht in ontvangst en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Kik voor meer informatie op www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.

Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. De behandeltermijn is maximaal 6 weken. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden wanneer dit noodzakelijk is voor nader onderzoek of een zorgvuldige klachtenafhandeling.

Kunnen wij uw klacht niet oplossen dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. Als cliënt krijgt u hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. Onze praktijk is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, Postbus 90600, 2509LP Den Haag, tel. 070 – 310 5380. Aan het voorleggen van een geschil zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissiezorg.nl.