Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Tarieven

Alle hieronder vermelde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Indien de prestatie onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket en hiervoor een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Tarieven Basis GGZ 2021

PrestatiecodeOmschrijvingTarief 2020Tarief 2021
180001Basis GGZ Kort (BK)€ 503,47€ 522,13
180002Basis GGZ Middel (BM)€ 853,38€ 885,01
180003Basis GGZ Intensief (BI)€ 1.383,65€ 1.434,96
180004Basis GGZ Chronisch (BC)€ 1.330,98€ 1.380,49
180005Onvolledig Behandeltraject€ 219,78€ 228,04

Elk van bovengenoemde prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg passend bij het patiëntprofiel. Dit profiel is een weergave van de zorgvraagzwaarte en wordt gebaseerd op de volgende criteria: DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten. Het gedeclareerde tarief is dus niet afhankelijk van een aantal consulten. Afrekening per consult is alleen mogelijk bij onverzekerde zorg.

Wanneer tijdens een behandeltraject blijkt dat een patiënt een meer of minder intensieve behandeling nodig heeft, waardoor er op basis van de individuele zorgvraagzwaarte een andere prestatie van toepassing is, wordt enkel de andere prestatie gedeclareerd.

De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien:

  • geen verzekerde DSM-stoornis vastgesteld kan worden;
  • binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de patiënt behandeld dient te worden in de Gespecialiseerde GGZ;
  • de behandeling binnen een behandelinzet van 120 minuten door de patiënt wordt afgebroken.

Alle Basis GGZ producten worden gedeclareerd na afsluiten van het zorgtraject. Een traject wordt gesloten wanneer:

  • de behandeling is afgerond;
  • het patiëntprofiel te zwaar blijkt voor de Basis GGZ;
  • de behandeling voortijdig wordt beëindigd;
  • er sprake is van overgang naar een andere bekostiging;
  • er 365 dagen zijn verstreken en uiterlijk op 31-12-2021 (loopt uw behandeling door in 2022 dan worden de consulten maandelijks gedeclareerd volgens het nieuwe Zorgprestatiesysteem).

Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2021

PrestatieOmschrijvingTarief 2020Tarief 2021
Diagnostiek
007Diagnostiek - 0 t/m 99 minuten€ 209,70€ 217,36
008Diagnostiek - 100 t/m 199 minuten€ 391,28€ 405,57
009Diagnostiek - 200 t/m 399 minuten€ 693,88€ 719,21
162Diagnostiek - 400 t/m 799 minuten€ 1.226,37€ 1.271,15
266Diagnostiek - 800 t/m 1.199 minuten€ 2.086,92€ 2.163,09
267Diagnostiek - 1200 t/m 1.799 minuten€ 3.128,14€ 3.242,21
268Diagnostiek vanaf 1.800 minuten€ 4.964,07€ 5.144,86
Productgroepen behandeling kort
215Behandeling kort - 0 t/m 99 minuten€ 190,19€ 197,11
216Behandeling kort - 100 t/m 199 minuten€ 387,30€ 401,39
217Behandeling kort - 200 t/m 399 minuten€ 709,96€ 735,80
264Behandeling kort - vanaf 400 minuten€ 1.273,68€ 1.320,19
Productgroepen langdurende of intensieve behandeling
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen
027Aandachtstekort - en gedrag - 250 t/m 799 minuten€ 1.469,01€ 1.522,33
169Aandachtstekort - en gedrag - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.739,29€ 2.838,50
030Aandachtstekort - en gedrag - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.853,71€ 5.029,22
031Aandachtstekort - en gedrag - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.007,46€ 8.297,56
Pervasieve stoornissen
033Pervasief - 250 t/m 799 minuten€ 1.407,42€ 1.458,54
172Pervasief - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.736,57€ 2.835,94
223Pervasief - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.909,35€ 5.087,57
038Pervasief - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.693,57€ 9.009,35
Overige stoornissen in de kindertijd
040Overige kindertijd - 250 t/m 799 minuten€ 1.380,25€ 1.430,45
041Overige kindertijd - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.840,48€ 2.943,76
042Overige kindertijd - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.645,70€ 4.814,54
135Overige kindertijd - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.499,41€ 8.808,30
Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen
228Delirium dementie en overig - 250 t/m 799 minuten€ 1.415,25€ 1.467,08
229Delirium dementie en overig - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.613,75€ 2.709,52
048Delirium dementie en overig - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.801,73€ 4.977,44
049Delirium dementie en overig - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 9.058,96€ 9.388,64
Aan alcohol gebonden stoornissen
051Alcohol - 250 t/m 799 minuten€ 1.377,52€ 1.427,58
052Alcohol - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.748,31€ 2.848,20
053Alcohol - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.005,36€ 5.187,16
054Alcohol - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.920,21€ 9.243,30
Aan overige middelen gebonden stoornissen
056Overige aan een middel - 250 t/m 799 minuten€ 1.434,69€ 1.486,81
181Overige aan een middel - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.771,70€ 2.872,40
059Overige aan een middel - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.120,88€ 5.306,58
060Overige aan een middel - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.773,57€ 9.091,08
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
230Schizofrenie - 250 t/m 799 minuten€ 1.425,23€ 1.477,13
184Schizofrenie - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.780,35€ 2.881,76
066Schizofrenie - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.090,28€ 5.275,95
067Schizofrenie - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 9.473,85€ 9.819,30
Depressieve Stoornissen
231Depressie - 250 t/m 799 minuten€ 1.386,07€ 1.436,41
232Depressie - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.736,19€ 2.835,54
233Depressie - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.972,69€ 5.153,09
234Depressie - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.954,66€ 9.279,01
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
189Bipolair en overig - 250 t/m 799 minuten€ 1.513,87€ 1.568,88
236Bipolair en overig - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.954,87€ 3.062,36
190Bipolair en overig - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.369,07€ 5.564,32
087Bipolair en overig - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 9.818,22€ 10.175,11
Angststoornissen
237Angst - 250 t/m 799 minuten€ 1.361,36€ 1.410,82
238Angst - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.684,78€ 2.782,25
239Angst - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.875,48€ 5.052,38
193Angst - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.621,86€ 8.934,69
Restgroep diagnoses
242Restgroep diagnoses - 250 t/m 799 minuten€ 1.380,57€ 1.430,74
203Restgroep diagnoses - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.700,10€ 2.798,22
118Restgroep diagnoses - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.004,06€ 5.185,79
119Restgroep diagnoses - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.755,12€ 9.072,73
Persoonlijkheidsstoornissen
121Persoonlijkheid - 250 t/m 799 minuten€ 1.390,22€ 1.440,65
206Persoonlijkheid - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.820,48€ 2.922,69
243Persoonlijkheid - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.154,41€ 5.341,01
207Persoonlijkheid - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 9.133,81€ 9.464,37
Somatoforme stoornissen
246Somatoforme - 250 t/m 799 minuten€ 1.300,49€ 1.347,68
247Somatoforme - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.507,62€ 2.598,61
248Somatoforme - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.802,90€ 4.977,06
249Somatoforme - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.726,08€ 9.042,17
Eetstoornissen
252Eetstoornis - 250 t/m 799 minuten€ 1.344,59€ 1.393,31
253Eetstoornis - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.769,20€ 2.869,43
254Eetstoornis - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.121,85€ 5.307,13
255Eetstoornis - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.678,80€ 8.991,71

Gespecialiseerde GGZ wordt geregistreerd in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC omvat het hele traject dat een patiënt doorloopt voor een specifieke diagnose in een periode van maximaal 365 dagen. In de DBC worden alle activiteiten en verrichtingen geregistreerd, zowel directe patiëntgebonden tijd (patiënt aanwezig) als indirect patiëntgebonden tijd (patiënt niet aanwezig).

Een DBC wordt gedeclareerd wanneer de behandeling is afgesloten, om een andere reden is gestopt, of na een periode van 365 dagen. In het laatste geval wordt de behandeling voorgezet in een vervolg DBC. De startdatum van een vervolg DBC valt altijd in het nieuwe kalenderjaar en de kosten van deze DBC zullen door uw zorgverzekeraar opnieuw verrekend worden met u jaarlijkse eigen risico. Vanwege afschaffing van het DBC-systeem worden alle DBC’s op 31-12-2021 afgesloten en gedeclareerd. Loopt uw behandeling door in 2022 dan worden de consulten maandelijks gedeclareerd volgens het nieuwe Zorgprestatiesysteem.

Tarieven Overige Producten

PrestatiecodeOmschrijvingTarief 2020Tarief 2021
198300OVP niet-basispakketzorg consult 60 minuten€ 110,27€ 114,41
009Intelligentie onderzoek, inclusief verslaglegging€ 650,00€ 695,00
119052/119053Schriftelijke informatieverstrekking€ 86,57€ 89,65
-Niet nagekomen afspraak€ 55,14€ 57,20

De prestatie OVP-consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, en hulp bij werk- en relatieproblemen. OVP-consulten worden maandelijks gedeclareerd.

Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen wordt in rekening gebracht bij de aanvrager. Informatie wordt alleen verstrekt wanneer de patiënt hiervoor een schriftelijk machtiging heeft afgegeven.

Bij niet annuleren van een afspraak en bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt de minimaal 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht tegen het reguliere OVP-tarief.

Tarieven Zorgprestatiemodel 2022

Per 2022 gaan we binnen de gehele geestelijke gezondheidszorg werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg, zijn herkenbaar en de tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting.

Alle hieronder vermelde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2022. Indien de prestatie onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket en hiervoor een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II – Gezondheidszorgpsycholoog
PrestatiecodeOmschrijvingTarief
CO0042Diagnostiek 5 minuten€ 35,56
CO0107Behandeling 5 minuten€ 27,91
CO0172Diagnostiek 15 minuten€ 61,31
CO0237Behandeling 15 minuten€ 49,89
CO0302Diagnostiek 30 minuten€ 101,78
CO0367Behandeling 30 minuten€ 85,16
CO0432Diagnostiek 45 minuten€ 142,31
CO0497Behandeling 45 minuten€ 120,99
CO0562Diagnostiek 60 minuten€ 163,37
CO0627Behandeling 60 minuten€ 143,71
CO0692Diagnostiek 75 minuten€ 199,03
CO0757Behandeling 75 minuten€ 176,88
CO0822Diagnostiek 90 minuten€ 244,07
CO0887Behandeling 90 minuten€ 216,11
CO0952Diagnostiek 120 minuten€ 351,55
CO1017Behandeling 120 minuten€ 317,73
GC0006Groepsgrootte 2 - 30 minuten€ 45,41
GC0014Groepsgrootte 3 - 30 minuten€ 30,27
GC0022Groepsgrootte 4 - 30 minuten€ 22,7
GC0030Groepsgrootte 5 - 30 minuten€ 18,16
GC0038Groepsgrootte 6 - 30 minuten€ 15,14
GC0046Groepsgrootte 7 - 30 minuten€ 12,97
GC0054Groepsgrootte 8 - 30 minuten€ 11,35
GC0062Groepsgrootte 9 - 30 minuten€ 10,09
GC0070Groepsgrootte 10 - 30 minuten€ 9,08

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II – Psychotherapeut
PrestatiecodeOmschrijvingTarief
CO0050Diagnostiek 5 minuten€ 38,33
CO0115Behandeling 5 minuten€ 30,67
CO0180Diagnostiek 15 minuten€ 67,31
CO0245Behandeling 15 minuten€ 55,69
CO0310Diagnostiek 30 minuten€ 115,12
CO0375Behandeling 30 minuten€ 97,28
CO0440Diagnostiek 45 minuten€ 162,76
CO0505Behandeling 45 minuten€ 139,38
CO0570Diagnostiek 60 minuten€ 187,62
CO0635Behandeling 60 minuten€ 166,13
CO0700Diagnostiek 75 minuten€ 229,21
CO0765Behandeling 75 minuten€ 204,9
CO0830Diagnostiek 90 minuten€ 280,84
CO0895Behandeling 90 minuten€ 250,18
CO0960Diagnostiek 120 minuten€ 405,88
CO1025Behandeling 120 minuten€ 368,76
GC0007Groepsgrootte 2 - 30 minuten€ 50,26
GC0015Groepsgrootte 3 - 30 minuten€ 33,51
GC0023Groepsgrootte 4 - 30 minuten€ 25,13
GC0031Groepsgrootte 5 - 30 minuten€ 20,1
GC0039Groepsgrootte 6 - 30 minuten€ 16,75
GC0047Groepsgrootte 7 - 30 minuten€ 14,36
GC0055Groepsgrootte 8 - 30 minuten€ 12,56
GC0063Groepsgrootte 9 - 30 minuten€ 11,17
GC0071Groepsgrootte 10 - 30 minuten€ 10,05

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II – Klinisch (neuro)psycholoog
PrestatiecodeOmschrijvingTarief
CO0018Diagnostiek 5 minuten€ 46,99
CO0083Behandeling 5 minuten€ 36,72
CO0148Diagnostiek 15 minuten€ 81,02
CO0213Behandeling 15 minuten€ 65,60
CO0278Diagnostiek 30 minuten€ 135,37
CO0343Behandeling 30 minuten€ 112,45
CO0408Diagnostiek 45 minuten€ 189,47
CO0473Behandeling 45 minuten€ 159,85
CO0538Diagnostiek 60 minuten€ 216,23
CO0603Behandeling 60 minuten€ 188,94
CO0668Diagnostiek 75 minuten€ 263,10
CO0733Behandeling 75 minuten€ 232,32
CO0798Diagnostiek 90 minuten€ 322,80
CO0863Behandeling 90 minuten€ 283,96
CO0928Diagnostiek 120 minuten€ 463,40
CO0993Behandeling 120 minuten€ 416,39
GC0003Groepsgrootte 2 - 30 minuten€ 56,08
GC0011Groepsgrootte 3 - 30 minuten€ 37,39
GC0019Groepsgrootte 4 - 30 minuten€ 28,04
GC0027Groepsgrootte 5 - 30 minuten€ 22,43
GC0035Groepsgrootte 6 - 30 minuten€ 18,69
GC0043Groepsgrootte 7 - 30 minuten€ 16,02
GC0051Groepsgrootte 8 - 30 minuten€ 14,02
GC0059Groepsgrootte 9 - 30 minuten€ 12,46
GC0067Groepsgrootte 10 - 30 minuten€ 11,22

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II – Overige beroepen
PrestatiecodeOmschrijvingTarief
CO0001Diagnostiek 5 minuten€ 31,37
CO0066Behandeling 5 minuten€ 24,50
CO0131Diagnostiek 15 minuten€ 53,87
CO0196Behandeling 15 minuten€ 43,63
CO0261Diagnostiek 30 minuten€ 88,98
CO0326Behandeling 30 minuten€ 74,18
CO0391Diagnostiek 45 minuten€ 124,15
CO0456Behandeling 45 minuten€ 105,22
CO0521Diagnostiek 60 minuten€ 142,21
CO0586Behandeling 60 minuten€ 124,74
CO0651Diagnostiek 75 minuten€ 173,11
CO0716Behandeling 75 minuten€ 153,43
CO0781Diagnostiek 90 minuten€ 212,35
CO0846Behandeling 90 minuten€ 187,50
CO0911Diagnostiek 120 minuten€ 305,41
CO0976Behandeling 120 minuten€ 275,36
GC0001Groepsgrootte 2 - 30 minuten€ 38,70
GC0009Groepsgrootte 3 - 30 minuten€ 25,80
GC0017Groepsgrootte 4 - 30 minuten€ 19,35
GC0025Groepsgrootte 5 - 30 minuten€ 15,48
GC0033Groepsgrootte 6 - 30 minuten€ 12,90
GC0041Groepsgrootte 7 - 30 minuten€ 11,06
GC0049Groepsgrootte 8 - 30 minuten€ 9,68
GC0057Groepsgrootte 9 - 30 minuten€ 8,60
GC0065Groepsgrootte 10 - 30 minuten€ 7,74

Overige prestaties en toeslagen
PrestatiecodeOmschrijvingTarief
OV0007Intercollegiaal overleg kort€ 22,18
OV0008Intercollegiaal overleg lang€ 67,62
OV0012Niet-basispakketzorg consult€ 117,33
OV0014Rijbewijs: rapport op verzoek CBR voor rekening houder/aanvrager rijbewijs 30 minuten€ 94,33
OV0015Rijbewijs: rapport op verzoek politie, voor rekening CBR 30 minuten€ 94,33
OV0016Rijbewijs: rapport op verzoek CBR voor rekening houder/aanvrager rijbewijs, toeslag per 15 min.€ 47,15
OV0017Rijbewijs: rapport op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag per 15 min.€ 47,15
OV0018Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden€ 91,78
TC0001Toeslag inzet tolk 5 minuten€ 13,98
TC0002Toeslag inzet tolk 15 minuten€ 28,23
TC0003Toeslag inzet tolk 30 minuten€ 52,38
TC0004Toeslag inzet tolk 45 minuten€ 77,67
TC0005Toeslag inzet tolk 60 minuten€ 100,42
TC0006Toeslag inzet tolk 75 minuten€ 126,54
TC0007Toeslag inzet tolk 90 minuten€ 153,20
TC0008Toeslag inzet tolk 120 minuten€ 235,78
TC0009Toeslag reistijd tot 25 minuten - ggz€ 30,75
TC0010Toeslag reistijd vanaf 25 minuten - ggz€ 79,30