Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Verzekerde zorg?

Verzekerde Zorg

Om gebruik te kunnen maken van verzekerde zorg is een verwijzing noodzakelijk. Een verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist (incl. psychiater). Daarnaast kan ook een GGZ-regiebehandelaar (GZ-psycholoog, Psychotherapeut, of Klinisch (neuro)psycholoog) naar ons doorverwijzen.

Een verwijzing kan door de verwijzer digitaal naar onze praktijk worden gestuurd via ZorgDomein maar kan ook op papier worden afgegeven. De originele verwijzing dient bij aanvang van de zorg aanwezig te zijn en mag op het moment van aanmelden niet ouder zijn dan 9 maanden.

Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan:

  • de verwijsdatum (uiterlijk de dag van het intakegesprek en niet ouder dan 9 maanden);
  • naam, functie, adresgegevens, handtekening en de persoonlijke (8-cijferige) AGB-code van de verwijzer;
  • uw naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN en/of inschrijfnummer (polisnummer);
  • een verwijsreden met vermelding van een vermoedelijke diagnose (een vermoeden is voldoende, de uiteindelijke diagnose wordt door uw zorgverlener vastgesteld);
  • een duidelijke vermelding of er wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

Onverzekerde Zorg

Niet alle zorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Uitgesloten zijn in ieder geval: zorg zonder verwijzing, behandeling van aanpassingsstoornissen, seksuele disfunctie, specifieke fobieën, werkgerelateerde problemen (burn-out), hulp bij relatieproblemen, coaching en trainingen. Alle uitsluitingen zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden. Soms is voor deze zorg een vergoeding
mogelijk vanuit een aanvullende verzekering en kunt u de kosten zelf declareren bij uw aanvullende verzekering met de nota die u van ons ontvangt. Is de problematiek werk-gerelateerd of heeft deze invloed op uw werk dan is een werkgever vaak bereid een bijdrage te leveren. Voor behandeling van aanpassingsstoornissen of psychische klachten zonder DSM-benoemde
stoornis kunt u ook terecht bij de GGZ-praktijkondersteuner (POH-GGZ) bij de huisarts. De behandeling valt dan onder de huisartsenzorg.

Jeugdhulp

Jeugdhulp tot 18 jaar valt niet onder de vergoedingen van uw basisverzekering maar is de verantwoordelijkheid van de Gemeente. Voor vergoeding van jeugdhulp bent u aangewezen op
instanties die door uw gemeente zijn gecontracteerd. Jeugdhulp die u rechtstreeks bij ons afneemt wordt niet vergoedt door de gemeente en ook niet door uw zorgverzekeraar.
Soms geeft een door de gemeente gecontracteerde organisatie ons opdracht bepaalde jeugdhulp te leveren. Bijvoorbeeld bij te lange wachttijden of wanneer zij zelf niet de juiste expertise in huis
hebben. Alleen in deze situatie is jeugdhulp niet voor eigen rekening.