Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Aanpassingsstoornis / burn-out

Een aanpassingsstoornis is een psychische aandoening waarbij sprake is van aanhoudende stress of een ingrijpende negatieve of positieve verandering in iemands leven. Dit kan bijvoorbeeld een scheiding, geboorte, huwelijk of het overlijden van een naaste zijn. De symptomen ontstaan binnen 3 maanden na het ontstaan van de stressfactor. Zodra deze stressfactor is weggenomen moeten de symptomen binnen zes maanden over zijn om te voldoen aan een aanpassingsstoornis. Een behandeling voor een aanpassingsstoornis valt dan ook niet onder de vergoeding van de basisverzekering.

Een burn-out en overspannenheid zijn vormen van een aanpassingsstoornis. Dit gaat vaak samen met een gebrek aan energie om werk of andere activiteiten te verrichten. Burn-out is vaak werk gerelateerd en valt daarmee ook niet onder de vergoedingen van de zorgverzekering. Ligt de oorzaak van je klachten op het werk dan zijn werkgevers vaak bereid hulp te vergoeden. Werkgevers hebben hierin niet alleen een verantwoordelijkheid tegenover de werknemer maar het is ook in het belang van de werkgever om uitval te beperken en te voorkomen.