Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een samensmelting van twee stromingen binnen de psychologie: de cognitieve therapie en de gedragstherapie.

Ons denken

Bij de cognitieve therapie staat de invloed die ons denken uitoefent op ons leven centraal. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven bijvoorbeeld vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt gemakkelijk somber, angstig, gespannen of geïrriteerd. Tijdens de cognitieve therapie wordt onderzocht of deze negatieve manier van denken kan worden aangepast of omgebogen naar een meer positieve en helpende manier van denken.

Ons gedrag

De gedragstherapie focust op het gedrag van mensen. Hoe je iets doet is immers van grote invloed op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde dingen uit de weg gaat, versterkt de angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen wordt gemakkelijk slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. De gedragstherapie brengt problematisch gedrag en de situaties waarbij dit optreedt in kaart. De therapeut helpt om met een ander gedragspatroon te reageren op deze situaties.

Werkwijze

Het onderzoek naar negatieve gedachten en het zoeken naar een meer positieve basishouding is een gezamenlijk proces van cliënt en therapeut. Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van problematisch gedrag en het bedenken en oefenen van ander gedrag. Tijdens de behandeling wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten om een nieuwe manier van denken en handelen in de praktijk te trainen.
Cognitieve therapie en gedragstherapie blijken een sterke therapeutische combinatie. Al na één behandeling leert u anders tegen uw problemen aan te kijken en er beter mee om te gaan.
Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie zie www.vgct.nl