Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering (MGV) kan ingezet worden als onderdeel van een behandeling en is ontwikkeld voor mensen met verslavingsproblematiek. Het is een aanpak die in twee fasen verdeeld is en waarbij de relatie tussen therapeut en cliënt gericht is op samenwerking.

In de eerste fase wordt het versterken van motivatie om tot verandering te komen versterkt. Er wordt gezocht naar de tegenstrijdigheid die de cliënt ervaart om tot die verandering te komen en cliënt wordt gestimuleerd om met deze ambivalentie dusdanig om te gaan dat de voordelen om te veranderen groter worden dan de voordelen om niet te veranderen.

In de tweede fase wordt er gewerkt aan het vasthouden van deze motivatie en het versterken van de betrokkenheid om te veranderen. Hierbij kan gedacht worden aan het onderzoeken van verlangens en het maken van plannen om deze verlangens om te zetten in doelen.