Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Schematherapie

Schematherapie is een specialisatie binnen de cognitieve gedragstherapie, die zich richt op mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Denken in schema’s

Mensen ontwikkelen op basis van aanleg en ervaringen overtuigingen over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer mensen schadelijke negatieve ervaringen opdoen in hun jeugd, worden de denkschema’s hierdoor gekleurd. Dit blijft bestaan als deze mensen volwassen zijn, omdat de schema’s nooit gecorrigeerd worden. Deze kloppen dan niet meer en leiden tot selectie en vervormingen van informatie, omdat mensen geneigd zijn zichzelf en de wereld om zich heen op zo’n manier waar te nemen dat de schema’s bevestigd worden. Deze onaangepaste schema’s zorgen voor problemen.

Zo ben ik nou eenmaal

Problemen ontstaan door onvoldoende aanpassing in de relatie met anderen, door communicatieproblemen met anderen, door de manier waarop problemen worden aangepakt en door de manier waarop met stress wordt omgegaan. Dit leidt tot vicieuze cirkels van denken en doen waar mensen – zonder het zich bewust te zijn – in vast zijn komen te zitten. Deze manier van denken en doen wordt door iemand gezien als onderdeel van zichzelf: “zo ben ik nou eenmaal”.

Werking van schema’s beïnvloeden

Schematherapie probeert de werking van onaangepaste schema’s minder sterk te maken waardoor de cliënten minder klachten ervaren en hun niet helpend gedrag in relaties met anderen leren veranderen. De schematherapie gebruikt cognitief gedragstherapeutische technieken maar ook technieken uit andere therapiestromingen.